Termíny

zaslanie abstraktu príspevku: 30. 9. 2010 posunutý termín

zaslanie ponúkaného príspevku: 10. 10. 2010 posunutý termín

oznámenie o prijatí/zamietnutí príspevku: 15. 11. 2010 posunutý termín

zaslanie plagátu alebo prezentácie projektu: 11. 11. 2010

oznámenie o prijatí/zamietnutí plagátu: 26. 11. 2010

oznámenie o prijatí/zamietnutí prezentáce projektu: 26. 11. 2010

zaslanie finálnej verzie príspevku: 15. 12. 2010

skorá registrácia: 31. 12. 2010

Konanie konferencie: 31.1. - 2.2. 2011 (pondelok - streda)