ZNALOSTI 2011 CALL FOR PAPERS ZNALOSTI 2011

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vám zaslat první oznámení o konání 10. ročníku mezinárodní konference ZNALOSTI 2011, jejímž hlavním cílem je utváření platformy pro komunikaci mezi výzkumem a praxí v oblastech získávání, zpracování, zpřístupňování a správy znalostí.

Základní informace

 • Termín konání konference: 31.1.2011 až 2.2.2011
 • Místo konání konference: Hotel Academia, Stará Lesná (Vysoké Tatry)
 • Informace o konferenci: http://znalosti.ics.upjs.sk/

Důležité termíny

 • zaslání abstraktu příspěvku: 30. 9. 2010
 • zaslání nabízeného příspěvku: 10. 10. 2010
 • vyrozumění o přijetí/zamítnutí příspěvku: 15. 11. 2010
 • zaslání plakátu nebo prezentace projektu: 11. 11. 2010
 • vyrozumění o přijetí/zamítnutí plakátu: 26. 11. 2010
 • vyrozumění o přijetí/zamítnutí prezentace projektu: 26. 11. 2010
 • zaslání finální verze příspěvku: 15. 12. 2010
 • včasná registrace: 31. 12. 2010
 • konání konference: 31.1.2011 až 2.2.2011

Hlavní témata konference

 • explicitní a implicitní znalosti, odvozování, omezující podmínky, reprezentace znalostí
 • objevování znalostí v databázích, distribuovaných datových prostorech, v proudech dat a událostí
 • získávání a reprezentace znalostí od expertů
 • vyhledávání informací, textové a multimediální databáze, modelování podobnosti, extrakce vlastností z dat, rozpoznávání v textových, zvukových a obrazových datech
 • zpracování přirozeného jazyka
 • znalostní systémy a jejich aplikace
 • všudypřítomná inteligence
 • strojové učení
 • multiagentové technologie a plánování reprezentace metaznalostí, značkovací jazyky, sémantická anotace dokumentů
 • extrakce informací z textů
 • sémantický web, ontologie a konceptuální modely
 • webové a gridové služby, architektura orientovaná na služby
 • znalostní gridy
 • jazyky vzorů
 • uživatelská rozhraní
 • znalosti a bezpečnost
 • sociální sítě a spolupráce v prostředí webu
 • rozvoj norem pro web
 • správa znalostí - lidé, procesy, kultura, organizace
 • inteligentní e-technologie: e-learning, e-government, e-business, ecommerce
 • webové podpůrné systémy pro doporučování, zpřístupňování informací a navigaci

Předseda řídícího výboru

Jan Rauch, VŠE, Praha

Předseda programového výboru

Jiří Jelínek, FM VŠE, Jindřichův Hradec
Radim Jiroušek, FM VŠE, Jindřichův Hradec

Předseda organizačního výboru

Stanislav Krajči, PF UPJŠ, Košice

Pokyny pro autory

dostupné na stránce konference http://znalosti.ics.upjs.sk/

vybrané příspěvky v anglickém jazyce budou se souhlasem autorů publikovány na webu CEUR: http://ftp.informatik.rwth-aachen.de/Publications/CEUR-WS/

Jednací jazyky konference

čeština a slovenština písemné materiály (příspěvky, postery) možno podávat rovněž v angličtině

Kontakt: stanislav.krajci@upjs.sk

S pozdravem
Jiří Jelínek, FM VŠE, Jindřichův Hradec
Radim Jiroušek, FM VŠE, Jindřichův Hradec
spolupředsedové programového výboru konference