Fotky z konferencie

Fotografie pani profesorky Márie Bielikovej - album

Čo robí organizačný výbor, keď všetko beží ako má (Martin Šumák, Peter Gurský) - album