Registrácia

>> Registračný formulár <<

Výška poplatku pri skorej registrácii (registrácia do 31.12.2010, platba môže byť realizovaná prevodom aj v januári 2011) je

  • študent ... 210 eur
  • bežný účastník ... 250 eur

Výška poplatku pri neskorej registrácii alebo platbe na mieste je

  • študent ... 240 eur
  • bežný účastník ... 280 eur

Poplatok zahŕňa vložné (zborník, tričko, ...) a stravu (počnúc obedom v prvý deň až po obed v posledný deň). Ubytovanie si platí každý účastník samostatne na mieste, informácie o ubytovaní sú dostupné na stránke Hotelu Academia, cenník ubytovania na rok 2011 tu. Poplatok prosím uhraďte na účet 2628717743/1100 (Tatra banka, a.s. Hodžovo namestie 3, 811 06 Bratislava), IBAN SK50 1100 0000 0026 2871 7743, SWIFT: TATR SK BX (Slovenská Spoločnosť pre Umelú inteligenciu (SAIS), Letná 9, 040 00 Košice), prípadne v hotovosti na mieste (pri voľbe príslušného typu konferenčného poplatku).

Prosíme Vás, aby ste nám po uhradení poplatku poslali oscanovanú kópiu potvrdenia o zaplatení na adresu