Úvod

Znalosti 2011 sú desiatou zo série konferencií usporiadaných v Prahe (2001), Ostrave (2003), Brne (2004), Starej Lesnej (2005), Hradci Králové (2006), Ostrave (2007), Bratislave (2008), Brne (2009) a Jindřichovom Hradci (2010). Hlavným cieľom tejto konferencie je vytváranie platformy pre komunikáciu medzi výskumom a praxou v oblasti získavania, spracovania a spravovania znalostí.

konferenciu Znalosti v roku 2011 organizuje Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicach

Dátum konania: 31.1.2011 až 2.2.2011 (pondelok - streda)

Miesto konania: Hotel Academia Stará Lesná (rovnako ako v roku 2005)

Kontaktný e-mail: stanislav dot krajci at upjs.sk

Vybrané články konferencie sú dostupné v databáze CEUR - http://ceur-ws.org/Vol-802/

Súčasťou konferencie bude tiež workshop Semanti-CS - http://semanti-cs.org/