Main

Úvod

Main.Uvod History

Hide minor edits - Show changes to output

November 03, 2011, at 02:12 PM by 158.197.31.138 -
Added line 17:
!!!! Vybrané články konferencie sú dostupné v databáze CEUR - %newwin%[[http://ceur-ws.org/Vol-802/]]%%
January 27, 2011, at 10:32 AM by 158.197.31.138 -
Changed line 17 from:
!!!! Súčasťou konferencie bude tiež workshop Semanti-CS - %newwin%[[http://semanti-cs.org/]]%% alebo %newwin%[[http://semanti-cs.org/wiki/Main_Page#Sch.C5.AFzky.2C_telekonference_a_jin.C3.A9_akce_.2F_Meetings.2C_telcons_and_other_events|tu]]%%
to:
!!!! Súčasťou konferencie bude tiež workshop Semanti-CS - %newwin%[[http://semanti-cs.org/]]%%
January 27, 2011, at 10:22 AM by 158.197.31.138 -
Changed line 17 from:
!!!! Súčasťou konferencie bude tiež workshop Semanti-CS - %newwin%[[http://semanti-cs.org/]]%%
to:
!!!! Súčasťou konferencie bude tiež workshop Semanti-CS - %newwin%[[http://semanti-cs.org/]]%% alebo %newwin%[[http://semanti-cs.org/wiki/Main_Page#Sch.C5.AFzky.2C_telekonference_a_jin.C3.A9_akce_.2F_Meetings.2C_telcons_and_other_events|tu]]%%
January 11, 2011, at 08:52 AM by 158.197.31.138 -
Changed line 17 from:
!!!! Súčasťou konferencie bude opať seminár projektu SoSIReCR - %newwin%[[http://www.sosirecr.cz/]]%% a tiež workshop Semanti-CS - %newwin%[[http://semanti-cs.org/]]%%
to:
!!!! Súčasťou konferencie bude tiež workshop Semanti-CS - %newwin%[[http://semanti-cs.org/]]%%
December 18, 2010, at 03:21 PM by 178.40.29.153 -
Changed line 5 from:
Hura! Znalosti 2011 sú desiatou zo série konferencií usporiadaných v Prahe (2001), Ostrave (2003), Brne (2004), Starej Lesnej (2005), Hradci Králové (2006), Ostrave (2007), Bratislave (2008), Brne (2009) a Jindřichovom Hradci (2010). Hlavným cieľom tejto konferencie je vytváranie platformy pre komunikáciu medzi výskumom a praxou v oblasti získavania, spracovania a spravovania znalostí.
to:
Znalosti 2011 sú desiatou zo série konferencií usporiadaných v Prahe (2001), Ostrave (2003), Brne (2004), Starej Lesnej (2005), Hradci Králové (2006), Ostrave (2007), Bratislave (2008), Brne (2009) a Jindřichovom Hradci (2010). Hlavným cieľom tejto konferencie je vytváranie platformy pre komunikáciu medzi výskumom a praxou v oblasti získavania, spracovania a spravovania znalostí.
December 18, 2010, at 03:20 PM by 178.40.29.153 -
Changed line 5 from:
Znalosti 2011 sú desiatou zo série konferencií usporiadaných v Prahe (2001), Ostrave (2003), Brne (2004), Starej Lesnej (2005), Hradci Králové (2006), Ostrave (2007), Bratislave (2008), Brne (2009) a Jindřichovom Hradci (2010). Hlavným cieľom tejto konferencie je vytváranie platformy pre komunikáciu medzi výskumom a praxou v oblasti získavania, spracovania a spravovania znalostí.
to:
Hura! Znalosti 2011 sú desiatou zo série konferencií usporiadaných v Prahe (2001), Ostrave (2003), Brne (2004), Starej Lesnej (2005), Hradci Králové (2006), Ostrave (2007), Bratislave (2008), Brne (2009) a Jindřichovom Hradci (2010). Hlavným cieľom tejto konferencie je vytváranie platformy pre komunikáciu medzi výskumom a praxou v oblasti získavania, spracovania a spravovania znalostí.
December 14, 2010, at 11:12 AM by 158.197.31.138 -
Changed line 17 from:
!!!! Súčasťou konferencie bude opať seminár projektu SoSIReCR - [[http://www.sosirecr.cz/]] a tiež workshop Semanti-CS - [[http://semanti-cs.org/]]
to:
!!!! Súčasťou konferencie bude opať seminár projektu SoSIReCR - %newwin%[[http://www.sosirecr.cz/]]%% a tiež workshop Semanti-CS - %newwin%[[http://semanti-cs.org/]]%%
December 14, 2010, at 11:12 AM by 158.197.31.138 -
Changed line 7 from:
konferenciu Znalosti v roku 2011 organizuje [[http://web.ics.upjs.sk/ | Ústav informatiky]] [[http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/ | Prírodovedeckej fakulty]] [[http://www.upjs.sk/ | Univerzity Pavla Jozefa Šafárika]] v [[http://www.kosice.sk | Košicach]]
to:
konferenciu Znalosti v roku 2011 organizuje %newwin%[[http://web.ics.upjs.sk/ | Ústav informatiky]]%% %newwin%[[http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/ | Prírodovedeckej fakulty]]%% %newwin%[[http://www.upjs.sk/ | Univerzity Pavla Jozefa Šafárika]]%% v %newwin%[[http://www.kosice.sk | Košicach]]%%
December 14, 2010, at 11:11 AM by 158.197.31.138 -
Changed line 13 from:
'''Miesto konania:''' %newwin% [[http://www.hotelacademia.sk/ | Hotel Academia]] %% %newwin%[[http://www.staralesna.sk/ | Stará Lesná]] %% (rovnako ako v roku %newwin%[[http://webocrat.fei.tuke.sk:8080/znalosti2005/ | 2005]] %%)
to:
'''Miesto konania:''' %newwin% [[http://www.hotelacademia.sk/ | Hotel Academia]] %% %newwin%[[http://www.staralesna.sk/ | Stará Lesná]] %% (rovnako ako v roku %newwin%[[http://webocrat.fei.tuke.sk:8080/znalosti2005/ | 2005]]%%)
December 14, 2010, at 11:11 AM by 158.197.31.138 -
Changed line 13 from:
'''Miesto konania:''' %newwin% [[http://www.hotelacademia.sk/ | Hotel Academia]] %% %newwin%[[http://www.staralesna.sk/ | Stará Lesná]] %% (rovnako ako v roku [[http://webocrat.fei.tuke.sk/znalosti2005/ | 2005]])
to:
'''Miesto konania:''' %newwin% [[http://www.hotelacademia.sk/ | Hotel Academia]] %% %newwin%[[http://www.staralesna.sk/ | Stará Lesná]] %% (rovnako ako v roku %newwin%[[http://webocrat.fei.tuke.sk:8080/znalosti2005/ | 2005]] %%)
December 14, 2010, at 11:09 AM by 158.197.31.138 -
Changed line 13 from:
'''Miesto konania:''' %newwin% [[http://www.hotelacademia.sk/ | Hotel Academia]] %% [[http://www.staralesna.sk/ | Stará Lesná]] (rovnako ako v roku [[http://webocrat.fei.tuke.sk/znalosti2005/ | 2005]])
to:
'''Miesto konania:''' %newwin% [[http://www.hotelacademia.sk/ | Hotel Academia]] %% %newwin%[[http://www.staralesna.sk/ | Stará Lesná]] %% (rovnako ako v roku [[http://webocrat.fei.tuke.sk/znalosti2005/ | 2005]])
December 14, 2010, at 11:08 AM by 158.197.31.138 -
Changed line 13 from:
'''Miesto konania:''' [[http://www.hotelacademia.sk/ | Hotel Academia]] [[http://www.staralesna.sk/ | Stará Lesná]] (rovnako ako v roku [[http://webocrat.fei.tuke.sk/znalosti2005/ | 2005]])
to:
'''Miesto konania:''' %newwin% [[http://www.hotelacademia.sk/ | Hotel Academia]] %% [[http://www.staralesna.sk/ | Stará Lesná]] (rovnako ako v roku [[http://webocrat.fei.tuke.sk/znalosti2005/ | 2005]])
December 14, 2010, at 11:04 AM by 158.197.31.138 -
Changed line 13 from:
'''Miesto konania:''' [[http://www.hotelacademia.sk/?target="_blank" | Hotel Academia]] [[http://www.staralesna.sk/ | Stará Lesná]] (rovnako ako v roku [[http://webocrat.fei.tuke.sk/znalosti2005/ | 2005]])
to:
'''Miesto konania:''' [[http://www.hotelacademia.sk/ | Hotel Academia]] [[http://www.staralesna.sk/ | Stará Lesná]] (rovnako ako v roku [[http://webocrat.fei.tuke.sk/znalosti2005/ | 2005]])
December 14, 2010, at 11:04 AM by 158.197.31.138 -
Changed line 13 from:
'''Miesto konania:''' [[http://www.hotelacademia.sk/?target=_blank | Hotel Academia]] [[http://www.staralesna.sk/ | Stará Lesná]] (rovnako ako v roku [[http://webocrat.fei.tuke.sk/znalosti2005/ | 2005]])
to:
'''Miesto konania:''' [[http://www.hotelacademia.sk/?target="_blank" | Hotel Academia]] [[http://www.staralesna.sk/ | Stará Lesná]] (rovnako ako v roku [[http://webocrat.fei.tuke.sk/znalosti2005/ | 2005]])
December 14, 2010, at 11:04 AM by 158.197.31.138 -
Changed line 13 from:
'''Miesto konania:''' [[http://www.hotelacademia.sk/ | Hotel Academia]] [[http://www.staralesna.sk/ | Stará Lesná]] (rovnako ako v roku [[http://webocrat.fei.tuke.sk/znalosti2005/ | 2005]])
to:
'''Miesto konania:''' [[http://www.hotelacademia.sk/?target=_blank | Hotel Academia]] [[http://www.staralesna.sk/ | Stará Lesná]] (rovnako ako v roku [[http://webocrat.fei.tuke.sk/znalosti2005/ | 2005]])
December 14, 2010, at 11:00 AM by 158.197.31.138 -
Changed line 13 from:
'''Miesto konania:''' [[%target=_blank% http://www.hotelacademia.sk/ %%| Hotel Academia]] [[http://www.staralesna.sk/ | Stará Lesná]] (rovnako ako v roku [[http://webocrat.fei.tuke.sk/znalosti2005/ | 2005]])
to:
'''Miesto konania:''' [[http://www.hotelacademia.sk/ | Hotel Academia]] [[http://www.staralesna.sk/ | Stará Lesná]] (rovnako ako v roku [[http://webocrat.fei.tuke.sk/znalosti2005/ | 2005]])
December 14, 2010, at 11:00 AM by 158.197.31.138 -
Changed line 13 from:
'''Miesto konania:''' [[%target=_blank% http://www.hotelacademia.sk/ | Hotel Academia]] [[http://www.staralesna.sk/ | Stará Lesná]] (rovnako ako v roku [[http://webocrat.fei.tuke.sk/znalosti2005/ | 2005]])
to:
'''Miesto konania:''' [[%target=_blank% http://www.hotelacademia.sk/ %%| Hotel Academia]] [[http://www.staralesna.sk/ | Stará Lesná]] (rovnako ako v roku [[http://webocrat.fei.tuke.sk/znalosti2005/ | 2005]])
December 14, 2010, at 10:57 AM by 158.197.31.138 -
Changed line 13 from:
'''Miesto konania:''' [[http://www.hotelacademia.sk/ | Hotel Academia]] [[http://www.staralesna.sk/ | Stará Lesná]] (rovnako ako v roku [[http://webocrat.fei.tuke.sk/znalosti2005/ | 2005]])
to:
'''Miesto konania:''' [[%target=_blank% http://www.hotelacademia.sk/ | Hotel Academia]] [[http://www.staralesna.sk/ | Stará Lesná]] (rovnako ako v roku [[http://webocrat.fei.tuke.sk/znalosti2005/ | 2005]])
December 12, 2010, at 09:44 AM by 178.40.29.153 -
Changed line 5 from:
Hura! Znalosti 2011 sú desiatou zo série konferencií usporiadaných v Prahe (2001), Ostrave (2003), Brne (2004), Starej Lesnej (2005), Hradci Králové (2006), Ostrave (2007), Bratislave (2008), Brne (2009) a Jindřichovom Hradci (2010). Hlavným cieľom tejto konferencie je vytváranie platformy pre komunikáciu medzi výskumom a praxou v oblasti získavania, spracovania a spravovania znalostí.
to:
Znalosti 2011 sú desiatou zo série konferencií usporiadaných v Prahe (2001), Ostrave (2003), Brne (2004), Starej Lesnej (2005), Hradci Králové (2006), Ostrave (2007), Bratislave (2008), Brne (2009) a Jindřichovom Hradci (2010). Hlavným cieľom tejto konferencie je vytváranie platformy pre komunikáciu medzi výskumom a praxou v oblasti získavania, spracovania a spravovania znalostí.
December 12, 2010, at 09:44 AM by 178.40.29.153 -
Changed line 5 from:
Znalosti 2011 sú desiatou zo série konferencií usporiadaných v Prahe (2001), Ostrave (2003), Brne (2004), Starej Lesnej (2005), Hradci Králové (2006), Ostrave (2007), Bratislave (2008), Brne (2009) a Jindřichovom Hradci (2010). Hlavným cieľom tejto konferencie je vytváranie platformy pre komunikáciu medzi výskumom a praxou v oblasti získavania, spracovania a spravovania znalostí.
to:
Hura! Znalosti 2011 sú desiatou zo série konferencií usporiadaných v Prahe (2001), Ostrave (2003), Brne (2004), Starej Lesnej (2005), Hradci Králové (2006), Ostrave (2007), Bratislave (2008), Brne (2009) a Jindřichovom Hradci (2010). Hlavným cieľom tejto konferencie je vytváranie platformy pre komunikáciu medzi výskumom a praxou v oblasti získavania, spracovania a spravovania znalostí.
December 11, 2010, at 03:38 PM by 178.40.29.153 -
Changed line 5 from:
Konferencia Znalosti 2011 sú desiatou zo série konferencií usporiadaných v Prahe (2001), Ostrave (2003), Brne (2004), Starej Lesnej (2005), Hradci Králové (2006), Ostrave (2007), Bratislave (2008), Brne (2009) a Jindřichovom Hradci (2010). Hlavným cieľom tejto konferencie je vytváranie platformy pre komunikáciu medzi výskumom a praxou v oblasti získavania, spracovania a spravovania znalostí.
to:
Znalosti 2011 sú desiatou zo série konferencií usporiadaných v Prahe (2001), Ostrave (2003), Brne (2004), Starej Lesnej (2005), Hradci Králové (2006), Ostrave (2007), Bratislave (2008), Brne (2009) a Jindřichovom Hradci (2010). Hlavným cieľom tejto konferencie je vytváranie platformy pre komunikáciu medzi výskumom a praxou v oblasti získavania, spracovania a spravovania znalostí.
December 11, 2010, at 03:38 PM by 178.40.29.153 -
Changed line 5 from:
Znalosti 2011 sú desiatou zo série konferencií usporiadaných v Prahe (2001), Ostrave (2003), Brne (2004), Starej Lesnej (2005), Hradci Králové (2006), Ostrave (2007), Bratislave (2008), Brne (2009) a Jindřichovom Hradci (2010). Hlavným cieľom tejto konferencie je vytváranie platformy pre komunikáciu medzi výskumom a praxou v oblasti získavania, spracovania a spravovania znalostí.
to:
Konferencia Znalosti 2011 sú desiatou zo série konferencií usporiadaných v Prahe (2001), Ostrave (2003), Brne (2004), Starej Lesnej (2005), Hradci Králové (2006), Ostrave (2007), Bratislave (2008), Brne (2009) a Jindřichovom Hradci (2010). Hlavným cieľom tejto konferencie je vytváranie platformy pre komunikáciu medzi výskumom a praxou v oblasti získavania, spracovania a spravovania znalostí.
September 08, 2010, at 09:24 AM by 158.197.31.138 -
Changed line 15 from:
'''Kontaktný e-mail: stanislav.krajci@upjs.sk'''
to:
'''Kontaktný e-mail: stanislav dot krajci at upjs.sk'''
September 08, 2010, at 09:22 AM by 158.197.31.138 -
Changed line 17 from:
!!!! Súčasťou konferencie bude opať seminár projektu SoSIReCR - [[http://www.sosirecr.cz/]]
to:
!!!! Súčasťou konferencie bude opať seminár projektu SoSIReCR - [[http://www.sosirecr.cz/]] a tiež workshop Semanti-CS - [[http://semanti-cs.org/]]
September 08, 2010, at 09:12 AM by 158.197.31.138 -
September 08, 2010, at 09:12 AM by 158.197.31.138 -
Changed lines 15-16 from:
''Kontaktný e-mail: stanislav.krajci@upjs.sk'''
[[<<]]
to:
'''Kontaktný e-mail: stanislav.krajci@upjs.sk'''
[[<<]][[<<]]
September 08, 2010, at 09:12 AM by 158.197.31.138 -
Changed line 15 from:
'''kontaktná e-mailová adresa: stanislav.krajci@upjs.sk'''
to:
''Kontaktný e-mail: stanislav.krajci@upjs.sk'''
September 08, 2010, at 09:11 AM by 158.197.31.138 -
Changed line 15 from:
!!!! V prípade otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese '''stanislav.krajci[at]upjs.sk'''
to:
'''kontaktná e-mailová adresa: stanislav.krajci@upjs.sk'''
September 08, 2010, at 09:09 AM by 158.197.31.138 -
Changed line 15 from:
!!! V prípade otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese stanislav.krajci[at]upjs.sk
to:
!!!! V prípade otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese '''stanislav.krajci[at]upjs.sk'''
September 08, 2010, at 09:09 AM by 158.197.31.138 -
Changed lines 15-16 from:
!!!!!! V prípade otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese stanislav.krajci[at]upjs.sk
[[<<]][[<<]]
to:
!!! V prípade otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese stanislav.krajci[at]upjs.sk
[[<<]]
September 08, 2010, at 09:09 AM by 158.197.31.138 -
Changed line 15 from:
!!!!! V prípade otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese stanislav.krajci[at]upjs.sk
to:
!!!!!! V prípade otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese stanislav.krajci[at]upjs.sk
September 08, 2010, at 09:08 AM by 158.197.31.138 -
Changed line 15 from:
V prípade otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese stanislav.krajci[at]upjs.sk
to:
!!!!! V prípade otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese stanislav.krajci[at]upjs.sk
September 08, 2010, at 09:08 AM by 158.197.31.138 -
Added lines 14-15:
[[<<]][[<<]]
V prípade otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese stanislav.krajci[at]upjs.sk
August 11, 2010, at 09:02 AM by 158.197.31.138 -
Changed line 14 from:
[[<<]]
to:
[[<<]][[<<]]
August 11, 2010, at 09:01 AM by 158.197.31.138 -
Changed lines 14-16 from:


to:
[[<<]]
August 11, 2010, at 09:01 AM by 158.197.31.138 -
Added line 14:
August 11, 2010, at 09:01 AM by 158.197.31.138 -
Added line 14:
August 11, 2010, at 09:00 AM by 158.197.31.138 -
Changed line 15 from:
!!! Súčasťou konferencie bude opať seminár projektu SoSIReCR - [[http://www.sosirecr.cz/]]
to:
!!!! Súčasťou konferencie bude opať seminár projektu SoSIReCR - [[http://www.sosirecr.cz/]]
August 11, 2010, at 09:00 AM by 158.197.31.138 -
Changed line 15 from:
Súčasťou konferencie bude opať seminár projektu SoSIReCR - [[http://www.sosirecr.cz/]]
to:
!!! Súčasťou konferencie bude opať seminár projektu SoSIReCR - [[http://www.sosirecr.cz/]]
August 11, 2010, at 09:00 AM by 158.197.31.138 -
Changed lines 13-15 from:
'''Miesto konania:''' [[http://www.hotelacademia.sk/ | Hotel Academia]] [[http://www.staralesna.sk/ | Stará Lesná]] (rovnako ako v roku [[http://webocrat.fei.tuke.sk/znalosti2005/ | 2005]])
to:
'''Miesto konania:''' [[http://www.hotelacademia.sk/ | Hotel Academia]] [[http://www.staralesna.sk/ | Stará Lesná]] (rovnako ako v roku [[http://webocrat.fei.tuke.sk/znalosti2005/ | 2005]])

Súčasťou konferencie bude opať seminár projektu SoSIReCR - [[http://www.sosirecr.cz/]]
August 11, 2010, at 08:57 AM by 158.197.31.138 -
Changed line 9 from:
%block text-align=center% http://klud.ics.upjs.sk/~sumi/znalosti/img/logo.png
to:
%block text-align=center% http://znalosti.ics.upjs.sk/img/celk.jpg
June 16, 2010, at 02:42 PM by 158.197.31.138 -
Changed line 11 from:
'''Dátum konania: 31.1.2011 až 2.2.2011'''
to:
'''Dátum konania: 31.1.2011 až 2.2.2011 (pondelok - streda)'''
June 15, 2010, at 04:35 PM by 158.197.31.138 -
Changed line 11 from:
'''Dátum konania: 31.1.2011 až 2.2.2011''' (alebo o týždeň neskôr: '''7.2.2011 až 9.2.2011''')
to:
'''Dátum konania: 31.1.2011 až 2.2.2011'''
February 02, 2010, at 05:24 PM by 158.197.205.69 -
Changed lines 11-13 from:
Dátum konania: 31.1.2011 až 2.2.2011 (alebo o týždeň neskôr: 7.2.2011 až 9.2.2011)

Miesto konania: [[http://www.hotelacademia.sk/ | Hotel Academia]] [[http://www.staralesna.sk/ | Stará Lesná]] (rovnako ako v roku [[http://webocrat.fei.tuke.sk/znalosti2005/ | 2005]])
to:
'''Dátum konania: 31.1.2011 až 2.2.2011''' (alebo o týždeň neskôr: '''7.2.2011 až 9.2.2011''')

'''Miesto konania:''' [[http://www.hotelacademia.sk/ | Hotel Academia]] [[http://www.staralesna.sk/ | Stará Lesná]] (rovnako ako v roku [[http://webocrat.fei.tuke.sk/znalosti2005/ | 2005]])
February 02, 2010, at 05:20 PM by 158.197.205.69 -
Changed lines 5-6 from:
!!!! %block text-align=center% konferenciu Znalosti v roku 2011 organizuje [[http://web.ics.upjs.sk/ | Ústav informatiky]] [[http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/ | Prírodovedeckej fakulty]] [[http://www.upjs.sk/ | Univerzity Pavla Jozefa Šafárika]] v [[http://www.kosice.sk | Košicach]]
[[<<]]
to:
Znalosti 2011 sú desiatou zo série konferencií usporiadaných v Prahe (2001), Ostrave (2003), Brne (2004), Starej Lesnej (2005), Hradci Králové (2006), Ostrave (2007), Bratislave (2008), Brne (2009) a Jindřichovom Hradci (2010). Hlavným cieľom tejto konferencie je vytváranie platformy pre komunikáciu medzi výskumom a praxou v oblasti získavania, spracovania a spravovania znalostí.

konferenciu Znalosti v roku 2011 organizuje [[http://web.ics.upjs.sk/ | Ústav informatiky]] [[http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/ | Prírodovedeckej fakulty]] [[http://www.upjs.sk/ | Univerzity Pavla Jozefa Šafárika]] v [[http://www.kosice.sk | Košicach]]
Changed lines 11-13 from:
!!!! %block text-align=center% dátum konania: 31.1.2011 až 2.2.2011 (alebo o týždeň neskôr: 7.2.2011 až 9.2.2011)

!!!! %block text-align=center% miesto konania: [[http://www.hotelacademia.sk/ | Hotel Academia]] [[http://www.staralesna.sk/ | Stará Lesná]] (rovnako ako v roku [[http://webocrat.fei.tuke.sk/znalosti2005/ | 2005]])
to:
Dátum konania: 31.1.2011 až 2.2.2011 (alebo o týždeň neskôr: 7.2.2011 až 9.2.2011)

Miesto konania: [[http://www.hotelacademia.sk/ | Hotel Academia]] [[http://www.staralesna.sk/ | Stará Lesná]] (rovnako ako v roku [[http://webocrat.fei.tuke.sk/znalosti2005/ | 2005]])
February 02, 2010, at 01:42 PM by 158.197.205.69 -
Added lines 1-2:
(:notabs:)
(:notitlegroup:)
January 28, 2010, at 03:40 PM by 158.197.31.213 -
Changed line 3 from:
!!!! %block text-align=center% konferenciu Znalosti v roku 2011 organizuje Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicach
to:
!!!! %block text-align=center% konferenciu Znalosti v roku 2011 organizuje [[http://web.ics.upjs.sk/ | Ústav informatiky]] [[http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/ | Prírodovedeckej fakulty]] [[http://www.upjs.sk/ | Univerzity Pavla Jozefa Šafárika]] v [[http://www.kosice.sk | Košicach]]
January 28, 2010, at 03:23 PM by 158.197.31.213 -
Added lines 2-3:

!!!! %block text-align=center% konferenciu Znalosti v roku 2011 organizuje Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicach
Deleted lines 4-5:
!!!! %block text-align=center% konferenciu Znalosti v roku 2011 organizuje Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicach
January 28, 2010, at 03:23 PM by 158.197.31.213 -
Changed line 2 from:
to:
[[<<]]
January 28, 2010, at 03:22 PM by 158.197.31.213 -
Changed lines 7-9 from:
%block text-align=center% dátum konania: 31.1.2011 až 2.2.2011 (alebo o týždeň neskôr: 7.2.2011 až 9.2.2011)

%block text-align=center% miesto konania: [[http://www.hotelacademia.sk/ | Hotel Academia]] [[http://www.staralesna.sk/ | Stará Lesná]] (rovnako ako v roku [[http://webocrat.fei.tuke.sk/znalosti2005/ | 2005]])
to:
!!!! %block text-align=center% dátum konania: 31.1.2011 až 2.2.2011 (alebo o týždeň neskôr: 7.2.2011 až 9.2.2011)

!!!! %block text-align=center% miesto konania: [[http://www.hotelacademia.sk/ | Hotel Academia]] [[http://www.staralesna.sk/ | Stará Lesná]] (rovnako ako v roku [[http://webocrat.fei.tuke.sk/znalosti2005/ | 2005]])
January 28, 2010, at 03:21 PM by 158.197.31.213 -
Changed line 3 from:
!!! %block text-align=center% konferenciu Znalosti v roku 2011 organizuje Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicach
to:
!!!! %block text-align=center% konferenciu Znalosti v roku 2011 organizuje Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicach
January 28, 2010, at 03:21 PM by 158.197.31.213 -
Changed line 3 from:
%block text-align=center% !!! konferenciu Znalosti v roku 2011 organizuje Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicach
to:
!!! %block text-align=center% konferenciu Znalosti v roku 2011 organizuje Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicach
January 28, 2010, at 03:21 PM by 158.197.31.213 -
Changed line 3 from:
%block text-align=center% !!!! konferenciu Znalosti v roku 2011 organizuje Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicach
to:
%block text-align=center% !!! konferenciu Znalosti v roku 2011 organizuje Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicach
January 28, 2010, at 03:21 PM by 158.197.31.213 -
Changed line 3 from:
%block text-align=center% !!!!! konferenciu Znalosti v roku 2011 organizuje Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicach
to:
%block text-align=center% !!!! konferenciu Znalosti v roku 2011 organizuje Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicach
January 28, 2010, at 03:21 PM by 158.197.31.213 -
Changed line 3 from:
%block text-align=center% !!!!!! konferenciu Znalosti v roku 2011 organizuje Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicach
to:
%block text-align=center% !!!!! konferenciu Znalosti v roku 2011 organizuje Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicach
January 28, 2010, at 03:21 PM by 158.197.31.213 -
Changed line 3 from:
%block text-align=center% konferenciu Znalosti v roku 2011 organizuje Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicach
to:
%block text-align=center% !!!!!! konferenciu Znalosti v roku 2011 organizuje Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicach
January 28, 2010, at 03:14 PM by 158.197.31.213 -
Changed line 9 from:
%block text-align=center% miesto konania: [[http://www.hotelacademia.sk/ | Hotel Academia]] [[http://www.staralesna.sk/ | Stará Lesná]] (rovnako ako v roku [[ | 2005]])
to:
%block text-align=center% miesto konania: [[http://www.hotelacademia.sk/ | Hotel Academia]] [[http://www.staralesna.sk/ | Stará Lesná]] (rovnako ako v roku [[http://webocrat.fei.tuke.sk/znalosti2005/ | 2005]])
January 28, 2010, at 03:13 PM by 158.197.31.213 -
Changed lines 5-9 from:
%block text-align=center% http://klud.ics.upjs.sk/~sumi/znalosti/img/logo.png
to:
%block text-align=center% http://klud.ics.upjs.sk/~sumi/znalosti/img/logo.png

%block text-align=center% dátum konania: 31.1.2011 až 2.2.2011 (alebo o týždeň neskôr: 7.2.2011 až 9.2.2011)

%block text-align=center% miesto konania: [[http://www.hotelacademia.sk/ | Hotel Academia]] [[http://www.staralesna.sk/ | Stará Lesná]] (rovnako ako v roku [[ | 2005]])
January 27, 2010, at 01:43 PM by 158.197.31.213 -
Deleted lines 1-2:
ľščťžýáíéú
ôň
January 27, 2010, at 01:43 PM by 158.197.31.213 -
January 27, 2010, at 01:43 PM by 158.197.31.213 -
Changed lines 1-2 from:
(:title Úvod:) ľščťžýáíéú
to:
(:title Úvod:)
ľščťžýáíéú
January 27, 2010, at 01:43 PM by 158.197.31.213 -
Changed lines 1-2 from:
(:title Úvod:)
to:
(:title Úvod:) ľščťžýáíéú
ôň
January 27, 2010, at 01:41 PM by 158.197.31.213 -
Changed lines 1-5 from:
(:title Úvod:)
to:
(:title Úvod:)

%block text-align=center% konferenciu Znalosti v roku 2011 organizuje Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicach

%block text-align=center% http://klud.ics.upjs.sk/~sumi/znalosti/img/logo.png
January 27, 2010, at 01:38 PM by 158.197.31.213 -
Added line 1:
(:title Úvod:)