Main

Úvod

Main.Uvod History

Show minor edits - Show changes to markup

November 03, 2011, at 02:12 PM by 158.197.31.138 -
Added line 17:

Vybrané články konferencie sú dostupné v databáze CEUR - http://ceur-ws.org/Vol-802/%%

January 27, 2011, at 10:32 AM by 158.197.31.138 -
Changed line 17 from:

Súčasťou konferencie bude tiež workshop Semanti-CS - http://semanti-cs.org/%% alebo %newwin%tu%%

to:

Súčasťou konferencie bude tiež workshop Semanti-CS - http://semanti-cs.org/%%

January 27, 2011, at 10:22 AM by 158.197.31.138 -
Changed line 17 from:

Súčasťou konferencie bude tiež workshop Semanti-CS - http://semanti-cs.org/%%

to:

Súčasťou konferencie bude tiež workshop Semanti-CS - http://semanti-cs.org/%% alebo %newwin%tu%%

January 11, 2011, at 08:52 AM by 158.197.31.138 -
Changed line 17 from:

Súčasťou konferencie bude opať seminár projektu SoSIReCR - http://www.sosirecr.cz/%% a tiež workshop Semanti-CS - %newwin%http://semanti-cs.org/%%

to:

Súčasťou konferencie bude tiež workshop Semanti-CS - http://semanti-cs.org/%%

December 18, 2010, at 03:21 PM by 178.40.29.153 -
Changed line 5 from:

Hura! Znalosti 2011 sú desiatou zo série konferencií usporiadaných v Prahe (2001), Ostrave (2003), Brne (2004), Starej Lesnej (2005), Hradci Králové (2006), Ostrave (2007), Bratislave (2008), Brne (2009) a Jindřichovom Hradci (2010). Hlavným cieľom tejto konferencie je vytváranie platformy pre komunikáciu medzi výskumom a praxou v oblasti získavania, spracovania a spravovania znalostí.

to:

Znalosti 2011 sú desiatou zo série konferencií usporiadaných v Prahe (2001), Ostrave (2003), Brne (2004), Starej Lesnej (2005), Hradci Králové (2006), Ostrave (2007), Bratislave (2008), Brne (2009) a Jindřichovom Hradci (2010). Hlavným cieľom tejto konferencie je vytváranie platformy pre komunikáciu medzi výskumom a praxou v oblasti získavania, spracovania a spravovania znalostí.

December 18, 2010, at 03:20 PM by 178.40.29.153 -
Changed line 5 from:

Znalosti 2011 sú desiatou zo série konferencií usporiadaných v Prahe (2001), Ostrave (2003), Brne (2004), Starej Lesnej (2005), Hradci Králové (2006), Ostrave (2007), Bratislave (2008), Brne (2009) a Jindřichovom Hradci (2010). Hlavným cieľom tejto konferencie je vytváranie platformy pre komunikáciu medzi výskumom a praxou v oblasti získavania, spracovania a spravovania znalostí.

to:

Hura! Znalosti 2011 sú desiatou zo série konferencií usporiadaných v Prahe (2001), Ostrave (2003), Brne (2004), Starej Lesnej (2005), Hradci Králové (2006), Ostrave (2007), Bratislave (2008), Brne (2009) a Jindřichovom Hradci (2010). Hlavným cieľom tejto konferencie je vytváranie platformy pre komunikáciu medzi výskumom a praxou v oblasti získavania, spracovania a spravovania znalostí.

December 14, 2010, at 11:12 AM by 158.197.31.138 -
Changed line 17 from:

Súčasťou konferencie bude opať seminár projektu SoSIReCR - http://www.sosirecr.cz/ a tiež workshop Semanti-CS - http://semanti-cs.org/

to:

Súčasťou konferencie bude opať seminár projektu SoSIReCR - http://www.sosirecr.cz/%% a tiež workshop Semanti-CS - %newwin%http://semanti-cs.org/%%

December 14, 2010, at 11:12 AM by 158.197.31.138 -
Changed line 7 from:

konferenciu Znalosti v roku 2011 organizuje Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicach

to:

konferenciu Znalosti v roku 2011 organizuje Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicach

December 14, 2010, at 11:11 AM by 158.197.31.138 -
Changed line 13 from:

Miesto konania: Hotel Academia Stará Lesná (rovnako ako v roku 2005 )

to:

Miesto konania: Hotel Academia Stará Lesná (rovnako ako v roku 2005)

December 14, 2010, at 11:11 AM by 158.197.31.138 -
Changed line 13 from:

Miesto konania: Hotel Academia Stará Lesná (rovnako ako v roku 2005)

to:

Miesto konania: Hotel Academia Stará Lesná (rovnako ako v roku 2005 )

December 14, 2010, at 11:09 AM by 158.197.31.138 -
Changed line 13 from:

Miesto konania: Hotel Academia Stará Lesná (rovnako ako v roku 2005)

to:

Miesto konania: Hotel Academia Stará Lesná (rovnako ako v roku 2005)

December 14, 2010, at 11:08 AM by 158.197.31.138 -
Changed line 13 from:

Miesto konania: Hotel Academia Stará Lesná (rovnako ako v roku 2005)

to:

Miesto konania: Hotel Academia Stará Lesná (rovnako ako v roku 2005)

December 14, 2010, at 11:04 AM by 158.197.31.138 -
Changed line 13 from:

Miesto konania: Hotel Academia Stará Lesná (rovnako ako v roku 2005)

to:

Miesto konania: Hotel Academia Stará Lesná (rovnako ako v roku 2005)

December 14, 2010, at 11:04 AM by 158.197.31.138 -
Changed line 13 from:

Miesto konania: Hotel Academia Stará Lesná (rovnako ako v roku 2005)

to:

Miesto konania: Hotel Academia Stará Lesná (rovnako ako v roku 2005)

December 14, 2010, at 11:04 AM by 158.197.31.138 -
Changed line 13 from:

Miesto konania: Hotel Academia Stará Lesná (rovnako ako v roku 2005)

to:

Miesto konania: Hotel Academia Stará Lesná (rovnako ako v roku 2005)

December 14, 2010, at 11:00 AM by 158.197.31.138 -
Changed line 13 from:

Miesto konania: Stará Lesná (rovnako ako v roku 2005)

to:

Miesto konania: Hotel Academia Stará Lesná (rovnako ako v roku 2005)

December 14, 2010, at 11:00 AM by 158.197.31.138 -
Changed line 13 from:

Miesto konania: Stará Lesná (rovnako ako v roku 2005)

to:

Miesto konania: Stará Lesná (rovnako ako v roku 2005)

December 14, 2010, at 10:57 AM by 158.197.31.138 -
Changed line 13 from:

Miesto konania: Hotel Academia Stará Lesná (rovnako ako v roku 2005)

to:

Miesto konania: Stará Lesná (rovnako ako v roku 2005)

December 12, 2010, at 09:44 AM by 178.40.29.153 -
Changed line 5 from:

Hura! Znalosti 2011 sú desiatou zo série konferencií usporiadaných v Prahe (2001), Ostrave (2003), Brne (2004), Starej Lesnej (2005), Hradci Králové (2006), Ostrave (2007), Bratislave (2008), Brne (2009) a Jindřichovom Hradci (2010). Hlavným cieľom tejto konferencie je vytváranie platformy pre komunikáciu medzi výskumom a praxou v oblasti získavania, spracovania a spravovania znalostí.

to:

Znalosti 2011 sú desiatou zo série konferencií usporiadaných v Prahe (2001), Ostrave (2003), Brne (2004), Starej Lesnej (2005), Hradci Králové (2006), Ostrave (2007), Bratislave (2008), Brne (2009) a Jindřichovom Hradci (2010). Hlavným cieľom tejto konferencie je vytváranie platformy pre komunikáciu medzi výskumom a praxou v oblasti získavania, spracovania a spravovania znalostí.

December 12, 2010, at 09:44 AM by 178.40.29.153 -
Changed line 5 from:

Znalosti 2011 sú desiatou zo série konferencií usporiadaných v Prahe (2001), Ostrave (2003), Brne (2004), Starej Lesnej (2005), Hradci Králové (2006), Ostrave (2007), Bratislave (2008), Brne (2009) a Jindřichovom Hradci (2010). Hlavným cieľom tejto konferencie je vytváranie platformy pre komunikáciu medzi výskumom a praxou v oblasti získavania, spracovania a spravovania znalostí.

to:

Hura! Znalosti 2011 sú desiatou zo série konferencií usporiadaných v Prahe (2001), Ostrave (2003), Brne (2004), Starej Lesnej (2005), Hradci Králové (2006), Ostrave (2007), Bratislave (2008), Brne (2009) a Jindřichovom Hradci (2010). Hlavným cieľom tejto konferencie je vytváranie platformy pre komunikáciu medzi výskumom a praxou v oblasti získavania, spracovania a spravovania znalostí.

December 11, 2010, at 03:38 PM by 178.40.29.153 -
Changed line 5 from:

Konferencia Znalosti 2011 sú desiatou zo série konferencií usporiadaných v Prahe (2001), Ostrave (2003), Brne (2004), Starej Lesnej (2005), Hradci Králové (2006), Ostrave (2007), Bratislave (2008), Brne (2009) a Jindřichovom Hradci (2010). Hlavným cieľom tejto konferencie je vytváranie platformy pre komunikáciu medzi výskumom a praxou v oblasti získavania, spracovania a spravovania znalostí.

to:

Znalosti 2011 sú desiatou zo série konferencií usporiadaných v Prahe (2001), Ostrave (2003), Brne (2004), Starej Lesnej (2005), Hradci Králové (2006), Ostrave (2007), Bratislave (2008), Brne (2009) a Jindřichovom Hradci (2010). Hlavným cieľom tejto konferencie je vytváranie platformy pre komunikáciu medzi výskumom a praxou v oblasti získavania, spracovania a spravovania znalostí.

December 11, 2010, at 03:38 PM by 178.40.29.153 -
Changed line 5 from:

Znalosti 2011 sú desiatou zo série konferencií usporiadaných v Prahe (2001), Ostrave (2003), Brne (2004), Starej Lesnej (2005), Hradci Králové (2006), Ostrave (2007), Bratislave (2008), Brne (2009) a Jindřichovom Hradci (2010). Hlavným cieľom tejto konferencie je vytváranie platformy pre komunikáciu medzi výskumom a praxou v oblasti získavania, spracovania a spravovania znalostí.

to:

Konferencia Znalosti 2011 sú desiatou zo série konferencií usporiadaných v Prahe (2001), Ostrave (2003), Brne (2004), Starej Lesnej (2005), Hradci Králové (2006), Ostrave (2007), Bratislave (2008), Brne (2009) a Jindřichovom Hradci (2010). Hlavným cieľom tejto konferencie je vytváranie platformy pre komunikáciu medzi výskumom a praxou v oblasti získavania, spracovania a spravovania znalostí.

September 08, 2010, at 09:24 AM by 158.197.31.138 -
Changed line 15 from:

Kontaktný e-mail: stanislav.krajci@upjs.sk

to:

Kontaktný e-mail: stanislav dot krajci at upjs.sk

September 08, 2010, at 09:22 AM by 158.197.31.138 -
Changed line 17 from:

Súčasťou konferencie bude opať seminár projektu SoSIReCR - http://www.sosirecr.cz/

to:

Súčasťou konferencie bude opať seminár projektu SoSIReCR - http://www.sosirecr.cz/ a tiež workshop Semanti-CS - http://semanti-cs.org/

September 08, 2010, at 09:12 AM by 158.197.31.138 -
September 08, 2010, at 09:12 AM by 158.197.31.138 -
Changed lines 15-16 from:

Kontaktný e-mail: stanislav.krajci@upjs.sk'

to:

Kontaktný e-mail: stanislav.krajci@upjs.sk

September 08, 2010, at 09:12 AM by 158.197.31.138 -
Changed line 15 from:

kontaktná e-mailová adresa: stanislav.krajci@upjs.sk

to:

Kontaktný e-mail: stanislav.krajci@upjs.sk'

September 08, 2010, at 09:11 AM by 158.197.31.138 -
Changed line 15 from:

V prípade otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese stanislav.krajci[at]upjs.sk

to:

kontaktná e-mailová adresa: stanislav.krajci@upjs.sk

September 08, 2010, at 09:09 AM by 158.197.31.138 -
Changed line 15 from:

V prípade otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese stanislav.krajci[at]upjs.sk

to:

V prípade otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese stanislav.krajci[at]upjs.sk

September 08, 2010, at 09:09 AM by 158.197.31.138 -
Changed lines 15-16 from:
V prípade otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese stanislav.krajci[at]upjs.skto:

V prípade otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese stanislav.krajci[at]upjs.sk


September 08, 2010, at 09:09 AM by 158.197.31.138 -
Changed line 15 from:
V prípade otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese stanislav.krajci[at]upjs.sk
to:
V prípade otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese stanislav.krajci[at]upjs.sk
September 08, 2010, at 09:08 AM by 158.197.31.138 -
Changed line 15 from:

V prípade otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese stanislav.krajci[at]upjs.sk

to:
V prípade otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese stanislav.krajci[at]upjs.sk
September 08, 2010, at 09:08 AM by 158.197.31.138 -
Added lines 14-15:V prípade otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese stanislav.krajci[at]upjs.sk

August 11, 2010, at 09:02 AM by 158.197.31.138 -
Changed line 14 from:


to:August 11, 2010, at 09:01 AM by 158.197.31.138 -
Changed lines 14-16 from:
to:


August 11, 2010, at 09:01 AM by 158.197.31.138 -
Added line 14:
August 11, 2010, at 09:01 AM by 158.197.31.138 -
Added line 14:
August 11, 2010, at 09:00 AM by 158.197.31.138 -
Changed line 15 from:

Súčasťou konferencie bude opať seminár projektu SoSIReCR - http://www.sosirecr.cz/

to:

Súčasťou konferencie bude opať seminár projektu SoSIReCR - http://www.sosirecr.cz/

August 11, 2010, at 09:00 AM by 158.197.31.138 -
Changed line 15 from:

Súčasťou konferencie bude opať seminár projektu SoSIReCR - http://www.sosirecr.cz/

to:

Súčasťou konferencie bude opať seminár projektu SoSIReCR - http://www.sosirecr.cz/

August 11, 2010, at 09:00 AM by 158.197.31.138 -
Changed lines 13-15 from:

Miesto konania: Hotel Academia Stará Lesná (rovnako ako v roku 2005)

to:

Miesto konania: Hotel Academia Stará Lesná (rovnako ako v roku 2005)

Súčasťou konferencie bude opať seminár projektu SoSIReCR - http://www.sosirecr.cz/

August 11, 2010, at 08:57 AM by 158.197.31.138 -
Changed line 9 from:

http://klud.ics.upjs.sk/~sumi/znalosti/img/logo.png

to:

http://znalosti.ics.upjs.sk/img/celk.jpg

June 16, 2010, at 02:42 PM by 158.197.31.138 -
Changed line 11 from:

Dátum konania: 31.1.2011 až 2.2.2011

to:

Dátum konania: 31.1.2011 až 2.2.2011 (pondelok - streda)

June 15, 2010, at 04:35 PM by 158.197.31.138 -
Changed line 11 from:

Dátum konania: 31.1.2011 až 2.2.2011 (alebo o týždeň neskôr: 7.2.2011 až 9.2.2011)

to:

Dátum konania: 31.1.2011 až 2.2.2011

February 02, 2010, at 05:24 PM by 158.197.205.69 -
Changed lines 11-13 from:

Dátum konania: 31.1.2011 až 2.2.2011 (alebo o týždeň neskôr: 7.2.2011 až 9.2.2011)

Miesto konania: Hotel Academia Stará Lesná (rovnako ako v roku 2005)

to:

Dátum konania: 31.1.2011 až 2.2.2011 (alebo o týždeň neskôr: 7.2.2011 až 9.2.2011)

Miesto konania: Hotel Academia Stará Lesná (rovnako ako v roku 2005)

February 02, 2010, at 05:20 PM by 158.197.205.69 -
Changed lines 5-6 from:

konferenciu Znalosti v roku 2011 organizuje Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicach


to:

Znalosti 2011 sú desiatou zo série konferencií usporiadaných v Prahe (2001), Ostrave (2003), Brne (2004), Starej Lesnej (2005), Hradci Králové (2006), Ostrave (2007), Bratislave (2008), Brne (2009) a Jindřichovom Hradci (2010). Hlavným cieľom tejto konferencie je vytváranie platformy pre komunikáciu medzi výskumom a praxou v oblasti získavania, spracovania a spravovania znalostí.

konferenciu Znalosti v roku 2011 organizuje Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicach

Changed lines 11-13 from:

dátum konania: 31.1.2011 až 2.2.2011 (alebo o týždeň neskôr: 7.2.2011 až 9.2.2011)

miesto konania: Hotel Academia Stará Lesná (rovnako ako v roku 2005)

to:

Dátum konania: 31.1.2011 až 2.2.2011 (alebo o týždeň neskôr: 7.2.2011 až 9.2.2011)

Miesto konania: Hotel Academia Stará Lesná (rovnako ako v roku 2005)

February 02, 2010, at 01:42 PM by 158.197.205.69 -
Added lines 1-2:
January 28, 2010, at 03:40 PM by 158.197.31.213 -
Changed line 3 from:

konferenciu Znalosti v roku 2011 organizuje Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicach

to:

konferenciu Znalosti v roku 2011 organizuje Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicach

January 28, 2010, at 03:23 PM by 158.197.31.213 -
Added lines 2-3:

konferenciu Znalosti v roku 2011 organizuje Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicach

Deleted lines 4-5:

konferenciu Znalosti v roku 2011 organizuje Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicach

January 28, 2010, at 03:23 PM by 158.197.31.213 -
Changed line 2 from:
to:


January 28, 2010, at 03:22 PM by 158.197.31.213 -
Changed lines 7-9 from:

dátum konania: 31.1.2011 až 2.2.2011 (alebo o týždeň neskôr: 7.2.2011 až 9.2.2011)

miesto konania: Hotel Academia Stará Lesná (rovnako ako v roku 2005)

to:

dátum konania: 31.1.2011 až 2.2.2011 (alebo o týždeň neskôr: 7.2.2011 až 9.2.2011)

miesto konania: Hotel Academia Stará Lesná (rovnako ako v roku 2005)

January 28, 2010, at 03:21 PM by 158.197.31.213 -
Changed line 3 from:

konferenciu Znalosti v roku 2011 organizuje Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicach

to:

konferenciu Znalosti v roku 2011 organizuje Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicach

January 28, 2010, at 03:21 PM by 158.197.31.213 -
Changed line 3 from:

!!! konferenciu Znalosti v roku 2011 organizuje Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicach

to:

konferenciu Znalosti v roku 2011 organizuje Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicach

January 28, 2010, at 03:21 PM by 158.197.31.213 -
Changed line 3 from:

!!!! konferenciu Znalosti v roku 2011 organizuje Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicach

to:

!!! konferenciu Znalosti v roku 2011 organizuje Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicach

January 28, 2010, at 03:21 PM by 158.197.31.213 -
Changed line 3 from:

!!!!! konferenciu Znalosti v roku 2011 organizuje Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicach

to:

!!!! konferenciu Znalosti v roku 2011 organizuje Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicach

January 28, 2010, at 03:21 PM by 158.197.31.213 -
Changed line 3 from:

!!!!!! konferenciu Znalosti v roku 2011 organizuje Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicach

to:

!!!!! konferenciu Znalosti v roku 2011 organizuje Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicach

January 28, 2010, at 03:21 PM by 158.197.31.213 -
Changed line 3 from:

konferenciu Znalosti v roku 2011 organizuje Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicach

to:

!!!!!! konferenciu Znalosti v roku 2011 organizuje Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicach

January 28, 2010, at 03:14 PM by 158.197.31.213 -
Changed line 9 from:

miesto konania: Hotel Academia Stará Lesná (rovnako ako v roku )

to:

miesto konania: Hotel Academia Stará Lesná (rovnako ako v roku 2005)

January 28, 2010, at 03:13 PM by 158.197.31.213 -
Changed lines 5-9 from:

http://klud.ics.upjs.sk/~sumi/znalosti/img/logo.png

to:

http://klud.ics.upjs.sk/~sumi/znalosti/img/logo.png

dátum konania: 31.1.2011 až 2.2.2011 (alebo o týždeň neskôr: 7.2.2011 až 9.2.2011)

miesto konania: Hotel Academia Stará Lesná (rovnako ako v roku )

January 27, 2010, at 01:43 PM by 158.197.31.213 -
Deleted lines 1-2:

ľščťžýáíéú ôň

January 27, 2010, at 01:43 PM by 158.197.31.213 -
January 27, 2010, at 01:43 PM by 158.197.31.213 -
Changed lines 1-2 from:
to:
January 27, 2010, at 01:43 PM by 158.197.31.213 -
Changed lines 1-2 from:
to:
January 27, 2010, at 01:41 PM by 158.197.31.213 -
Changed lines 1-5 from:
to:
January 27, 2010, at 01:38 PM by 158.197.31.213 -
Added line 1: